Samråd Översiktsplan Eslövs kommun

ÖP_Eslöv_samråd-1Översiktsplan för Eslövs kommun skickas på samråd för granskning och synpunkter. Beslut om samråd togs i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2016. Samrådstiden är den 16 januari – 31 mars 2017. Under samrådstiden hålls tre öppna möten:
Måndag 13/2 kl 18.30-20.30 på Medborgarhuset i Eslöv
Onsdag 15/2 kl 18.30-20.30 i Kulturfabriken i Stockamöllan
Onsdag 1/3 kl 18.30-20.30 på Bokebo förskola i Hurva

Klicka här för mer information

Förslag till översiktplan