Fabriksvisning av Örtofta sockerbruk

bruksfonstretSockerbruket kommer likt tidigare år anordna en visning av deras verksamhet på för kringboende grannar. Visningen sker lördag den 26 november kl. 13.00, 2016. Fabrikschef, Olof Dahlgren, kommer inledningsvis att informera om verksamheten och sedan kommer det att bjudas på en rundtur i fabriken.
Läs mer här.

Välkomna till Nordic Sugar Örtofta Sockerbruk!