Hålll utkik i era brevlådor

kabelByalaget undersöker hur många hushåll som är intresserade av att få fiber-bredband indraget till sitt hus. Vi för dialog med ett par leverantörer.

Läs mer och gör en ickebindande intresseanmälan!

Vet du redan nu att du är intresserad kan du mejla till sekreterare@ortoftabygden.se. Skriv namn och adress i anmälan.