Bygglov för klubblokal i Örtofta

Klubblokal för idrottsverksamhet får byggas vid Folkets hus i Örtofta. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov.

Klubblokalen ska byggas på fastigheten Örtofta 15:44 vid Löddeåvägen och ersätta de lokaler i Folkets hus som nu utnyttjas.I klubblokalen blir det en del för fotbollsföreningen och en publik del som kan hyras ut. Byggnaden blir 11,5×29,5 meter stor.

I den del som Örtofta IS ska använda blir det två omklädningsrum för 20 personer vardera, sex duschar och tre toaletter. Klubben får också ett förråd.

I den publika delen blir det kaffekök med kiosklucka, klubbrum på knappt 100 kvadratmeter, toalett och kapprum.

Fyra grannar har yttrat sig över satsningen och inte haft några invändningar. Miljö och Samhällsbyggnad konstaterar att satsningen uppfyller kraven i plan- och bygglagen.

Källa: http://www.eslov.se/arkiv/2015overgripandenyheter/bygglovforklubblokaliortofta.28904.html  (länken funkar inte längre)