Nytt från arbetsgrupperna

dispansStyrelsemöteprotokollet
Senaste nytt om Trygghetsvandring, Folkets hus, Kävlingeån och mer; Protokoll_OrtoftaByalag_140330.

Kävlingeån
”Dispensansökan om strandskydd”, som handlar om hur det kan blir bättre längs med Kävlingeån, är inlämnad.  Ansökan med beskrivande text och bilder finns att läsa i sin helhet: Blankett Ansökan om dispens från strandskydd.

Trygghetsvandring med kommunen
Minnesanteckningarna från frågor som togs upp av Byalaget på Trygghetsvandringen; Minnesanteckningar, trygghetsvandring, 14 03 19, Örtofta.

Samtliga dokument finns även tillgängliga under fliken ”Mötesprotokoll”.