Byalagets årsmöte 2023, lördag 15 april

Lördagen den 15 april, kl 13 i Sockerbrukets matsal är det dags för årsmöte med byalaget. Vi bjuder på kaffe/te och kaka samt en hel del information om vad som har varit och vad som är på gång. Årsberättelse och dagordning publiceras här i inlägget samt under Mötesprotokoll och andra dokument.

Eventuella motioner mejlas till styrelsen@ortoftabygden.se och behöver vara oss tillhanda senast den 8 april.

Kallelse årsmöte 2023
Årsberättelse Örtoftabygdens byalag 2022