Årets första styrelsemöte 26/1 2023

Den 26:e januari 2023 hade byalaget årets första styrelsemöte där vi bland annat pratade om följande:

  • Valberedningen var på besök inför årsmötet och pratade om de poster som är uppe för omval.
  • Vi är just nu 63 medlemmar men ska kunna bli fler genom värvning via olika kanaler, t.ex. Facebook.
  • Vindskydden – livboj ska köpas in.
  • Arbetsgruppen Kultur & fritid informerade om vad som är på gång framöver.
  • Utbyggnad Väggarp – kommande möte med kommunen diskuterades.
  • Utbygganden av Örtoftaverket – kort rapport från energimässan.
  • Trygghets- och försköningsbidraget från Eslövs kommun: Pingisbord i Väggarp är monterat, Bänkar är levererade och ska monteras i Örtofta när det börjar våras. Arbetet med bokskåp fortsätter.

Hela protokollet kan du läsa här.