Styrelsemöte 24 juni, 2019

Vid vårens sista styrelsemöte tog vi upp det kommande mötet med vägföreningen kring eventuella farthinder, medlemsvärvning samt omarbetning av hemsidan. Ett antal försäljare har redan anmält sig till vinterns julmarknad, som kommer äga rum runt Folkets hus 7 december. Vi diskuterade också å-promenaden (ny ansvarig på kommunen, som också ska göra en ny upphandling av genomförandet) och satte preliminär dag för gemensam offentlig röjning av sträckan till lördagen den 7 september! Det fullständiga protokollet går att läsa nedan.