Meddelande från sockerbruket

Betkampanjen startar nästa vecka och Sockerbruket kommer att försöka hantera problematiken med svartfågel som ökat markant de senaste åren. Det betyder bl.a. att de har fått tillstånd från Polisen att använda knallskott. Det kommer emellanåt att användas uppe vid betplattan/betmottagningen. Det gäller framförallt morgnar och kvällar, vid gryning och skymning. Ljudet kommer främst att höras till Toftaholm.