Grävning på våra gator

Vägföreningen informerar att från och med vecka 32 och ett par veckor framåt kommer Skanova att lägga ned telekabel i marken i Örtofta. Vissa gator påverkas av grävningen, men inga gator kommer helt att stängas.