Vi är mycket glada att kunna berätta att sista instans – Jordbruksverket – nu också har godkänt vår Leaderansökan!

Projektet syftar till att synliggöra och tillgängliggöra natur- och rekreationsvärden vid Kävlingeån för invånare i Örtoftabygden och för andra i regionen. Projektet består av att skapa en spång, bryggor, grusgångar och mötesplatser intill Kävlingeån i Örtofta.

Detta innebär att byalaget och kommunen kommer att inleda ett samarbete och en å-promenad kommer att anläggas längs med ån i Örtofta. Det kommer att krävas en hel del ideelt arbete och vi hoppas att många vill delta!   Vi startar med det redan när vi har vårfintdagen den 29/4. 

Tack till alla som jobbat hårt med ansökan och Grattis till hela bygden!

Klicka på bilderna ovan om du vill veta mer om Leaderprojekt och EU:s struktur- och investeringsfonder som möjliggjort satsningen i vår bygd. 

Vi ses den den 29 april!