Ny förskola

Barn och utbildningsförvaltningen i Eslövs kommun meddelar att grävningen som pågår på Öis träningsplan i Örtofta är för att sätta upp en tillfällig förskola. Som ersättning för Slottsparkens förskola kommer moduler att placeras på träningsplanen. Modulerna kommer att monteras ihop som ett ”L” där den långa axeln går längs med Löddeåvägen och den korta längs huset som ligger på Centralgatan. Inflyttning kommer att ske i månadsskiftet mars/april i år.

De meddelar också att de arbetar med att hitta andra placeringar för en permanent förskola och att modulerna inte är för alltid. Om ni har frågor kan ni vända er till byalaget så tar vi frågan vidare.