Tack för dialog

ÖP_affisch_Örtofta_A4_nyTillväxtavdelningen i kommunen vill rikta ett stort tack till alla i Örtofta som deltog i dialogen kring ny översiktsplan för Eslövs kommun. Fram till den 30 november finns det möjlighet att inkomma med ytterligare input via olika forum på www.eslov.se.

Läs mer…