Järnvägsförbindelsen till Örtoftaverket senareläggs

KraftvärmeverketBränslesituationen har ändrats markant sedan miljötillståndsansökan för verket lämnades in 2010. Att anlägga en järnvägsförbindelse i nuläget medför onödiga störningar eftersom den färdiga anslutningen endast kommer att utnyttjas i begränsad omfattning.