Ansökan med positivt svar

ÖISÖrtofta idrottssällskap har sökt pengar hos Idrottslyftet för att fylla den lucka i kostnaden för att bygga ett folkets hus där alla planerade aktiviteter ska få plats. Nu har det kommit positivt besked från idrottslyftet att de beviljar ansökan. Detta innebär att vi, Öis och byalaget, har lyckats få ihop så mycket pengar att Örtoftabygdens nya Folkets hus blir verklighet. Vi hoppas och förväntar oss att bygget startar sensommar/höst.