Sommarhälsning

Vi har nu varit igång i några månader med vårt nystartade Byalag. Det har varit ett par roliga och intensiva månader. Här kommer en halvårsrapport från styrelse och arbetsgrupper, samt en uppmaning till er alla att bli medlemmar. Tillsammans kan vi påverka och göra förbättringar. Vi är ju alla intresserade och engagerade i vår bygd

På årsmötet kom vi överens om att medlemsavgiften är 100 kr/hushåll och år. Vänligen betala in till bankgiro: 396 – 7684. Uppge ditt namn och adress på inbetalningen. Om du inte redan har lämnat din e-mail adress till byalaget gör gärna detta via mail till: styrelsen@ortoftabygden.se  medlemmar kan då snabbt få information som vi mailar ut.

  •  Folkets Hus projektet fortsätter. Här samarbetar Byalaget med ÖiS. Vi saknar 1,5 miljoner för att få bygga enligt behoven/önskemålen. Styrelsen för ÖiS och vårt Byalag träffar regelbundet kommunens tjänstemän för dialog kring detta. Byalaget och ÖiS försöker gemensamt informera alla boenden i byarna samt företag i bygden för att leta sponsorer. Roger Jönsson är byalagets representant. Mer information kommer, håll utkik på hemsidan.
  • Arbetsgruppen med Kävlingeåprojektet har gjort ett fantastiskt arbete med att träffa olika tjänstemän från kommunen och projektledare för Leaderprojekt.  De har sammanställt en ansökan om att tillgängliggöra Kävlingeån genom Örtofta, med en vacker promenadväg och ny brygga. Se hela ansökan på hemsidan. Vi inväntar nu besked från kommunen och sedan beslut i Miljönämnden. När ansökan gått igenom kommer det att krävas en hel del frivilliginsatser för att förverkliga projektet. Fundera gärna redan nu på hur du kan/vill delta och kontakta oss.
  • Vi har haft Trygghetsvandring med politiker och tjänstemän, se protokoll på hemsidan. Här kom det upp många frågor att arbeta vidare med och följa upp. Vi har för detta bokat ett möte med bl.a. gatuchefen för Eslövs kommun i början av juni. Samtal förs även med ansvariga för området vid Trafikverket. Syftet är att vi i samverkan ska kunna få svar och även åtgärder gällande järnväg, vägar, cykelvägar och grönområden. Möte med Trafikverket planeras till efter sommaren.
  • Vi har anordnat Byastädning med gott resultat. Många säckar blev det! Vi hoppas på bättre uppslutning nästa år och då vi kan ha bättre framförhållning med informationen.  Byalaget har samverkan med kommunens entreprenadhandledare kring renhållning och skötsel av grönytor i vårt område. Överlag har många förbättringar skett på detta område sedan samverkan och dialog kommit igång mellan kommunen och byalaget. Byavandring kommer att ske med entreprenadhandledaren ca 1 gång per år. Då kan vi belysa förbättringar som vi önskar.
  • Kommunen har beslutat om en ny lekplats i Väggarp, styrelsen har samlat in förslag via Facebook  och inkomna mail, dessa har skickats vidare till projektledaren i kommunen. Bygget planeras starta inom kort, vilket vi ser fram emot.  Byalaget har även fört fram behov av underhåll av befintlig lekplats i Örtofta. Dialog sker med kommunen och Sockerbruket angående en ev. lekplats i Toftaholm.
  •  Vi är med i Byalagsrådet, sammanslutning för samtliga Byalag i kommunen. Byalagsrådet sammanträder en gång per termin då man diskuterar gemensamma frågor och kommer överens om vilka frågor man gemensamt vill ta upp med kommunen. Byalagsrådet träffar kommunledningen och inbjudna tjänstemän ( beroende på vilka frågor Byalagsrådet väljer att ta upp ) en gång per termin. Minnesanteckningar kommer att publiceras på vår hemsida.
  • Olika informella möten och telefonsamtal med kommunens tjänstemän i olika frågor, har skapat bra kontaktnät för vidare samarbete.
  • Byalaget skickade motioner till Vägföreningens årsmöte, se deras mötesprotokoll. Flera från Byalagets styrelsen var på Vägföreningens årsmöte för att föra fram motionerna och föra dialog om fortsatt samverkan.  Det har varit ytterligare möte med Vägföreningens ordföranden för att diskutera samverkan mellan våra olika föreningar och hur vi kan samarbeta i dialog med tex. kommunen och Trafikverket.
  • Byalagets hemsida, ortoftabygden.se,  är välbesökt och ett viktigt forum för oss att föra fram information och ha dialog kring Byalaget. Fram tills nu har vi haft över 2,500 views! Vi har även vår gemensamma Facebook grupp, Trillingbyarna, som används flitigt.
  • Möte med Sockerbrukets chef, Bengt Högberg, där det var en givande dialog om samarbete har skett nu under våren. Uppföljande möte med Sockerbruket planeras innan semestrarna. Byalaget har även etablerat kontakt med Kraftvärmeverket och möte är bokat nu i maj.

Finns det andra frågor som du skulle önska att Byalaget engagerar sig i?

Finns det något av dessa beskrivna projekt som du vill engagera dig i, andra nya projekt som du skulle vilja ta initiativ till?

Om vi är många så kan vi alla göra lite men det kan bli mycket av det.

Vi ses på loppisen i Örtofta den 31/5 och 1/6, med önskan om en fin sommar!

/Styrelsen i Örtoftabygdensbyalag