Fiberarkiv

160527
Fibergruppen har i förebyggande syfte redan svarat på en del av de frågor som togs upp i inbjudan. Du hittar dem nedan:

När är det garanterat igång så jag kan säga upp mitt nuvarande abonnemang?
Om kunden ska byta operatör i samband med inkoppling av fiber kan denne redan nu behöva kolla upp ev. bindningstid och uppsägningstid. Många operatörer har idag bara en månads uppsägningstid, medan andra kanske har bindningstid och längre uppsägningstid, t ex 3 månader. En uppsägning kan ofta ”flyttas fram” hos operatören ifall t ex driftsättning/aktivering av kunds jack av någon anledning skulle dra ut på tiden. Om kunden ska behålla samma operatör så brukar skiftet mellan t ex ADSL-teknik via telefonjacket och fiberteknik gå väldigt smidigt. Det bästa är som sagt att höra av sig till sin nuvarande eller blivande operatör och berätta att det kommer installeras fiber och fråga hur en ska gå tillväga.

Vad betyder det här med Öppen fiber nu igen?
Zitius och Öppen Fiber är båda kommunikationsoperatörer i Telia Companys koncern (f d ”TeliaSonera”). Zitius är Telias KO på landsbygd. Uttrycket ”öppen fiber” innebär att tjänsteoperatörer konkurrerar på samma villkor i kommunikationsoperatörens utbud. Så trots att Zitius ingår i Telia Company konkurrerar Telia som tjänsteoperatör på samma villkor som ComHem, Bredbandsbolaget, Banhof, Alltele m fl. Konkurrensen genererar bra abonnemangspriser för slutkunderna.

Hur påverkas jag av att Skanova tar över fibernätet?
Skanova är Sveriges största och äldsta nätägare och kommer efter färdigställt nät ta över ansvaret för drift, underhåll och service, vilket innebär för slutkunden innebär långsiktig kvalité och en trygg och stabil uppkoppling. Kunden betalar bara abonnemangsavgiften/-erna till sin tjänsteoperatör, ingen ”extra nätavgift” till Skanova. Ev. driftstörningar felanmäls till tjänsteoperatören som i sin tur via sina kanaler tar ärendet vidare till Skanova om det är där felet ligger. Skanova är PTS-reglerade vilket innebär att de måste ha hyror för sitt passiva nät gentemot KO som följer marknadsvärdet, vilket i sin tur betyder att kunderna kan känna sig trygga i att även deras abonnemangsavgifter kommer följa marknaden.

Var kan jag få svar på generella frågor?
Under byggnation ska frågor gå via områdets lokala kontaktpersoner och efter att fiberjacket har aktiverats ska frågor gå via vald tjänsteoperatör.

Kan jag använda mitt nuvarande WiFi och i så fall hur?
Ofta kan samma trådlösa router (”WiFi”) användas för både ADSL- och fiberuppkoppling. Om kunden har fått sin router av sin tjänsteoperatör ska frågan gå till denne, men om kunden har köpt sin router själv ska tillverkaren kontaktas, alt. om det kan finnas information om routerns funktioner t ex på Internet eller i medföljande produktbeskrivning.

Hur snabbt bredband kommer vi att behöva?
Det beror helt på kundens behov. Det bästa är att fråga vald tjänsteoperatör alt. Qmarkets kundrådgivare.

Om jag har snabbt Internet hur snabbt kan mitt WiFi klara att skicka till datorn?
Det finns idag ett mycket stort utbud av trådlösa routrar på marknaden, till varierande pris och kapacitet som kunden själv får välja efter dennes behov. (Trådlöst tappar alltid lite kapacitet jämfört med trådbundet Internet, men ett ”vanligt användande” ska inte märka av detta.)

Vad händer om man flyttar?
Om kunden flyttar ska denne kontakta vald tjänsteoperatör. Om flytten sker till ett område med fiber kan kunden troligtvis flytta med sig sina abonnemang.

Vad händer om man inte vill använda det alls utan bara har anslutit sig för framtiden/senare försäljning?
Då händer ingenting, det tillkommer ingen månadsdebitering om inte kunden har beställt tjänster.

Hur fungerar TV via fiber?
Det beror på vilken tjänsteoperatör som väljs. Det bästa är att kontakta önskad tjänsteoperatör för ytterligare information. Vanligtvis krävs extra utrustning för detta, t ex digitalbox/-ar.

Hur fungerar telefon via fiber? Fungerar 112?
Bredbandstelefoni/fast telefoni, när telefonin är inkopplad i fiberjacket istället för telefonjacket, fungerar som vanlig telefoni förutom om det blir strömavbrott. Mediakonvertern som installeras behöver ha ström och i den kopplas även utrustningen för telefonin in. Om mediakonvertern inte får ström så fungerar inte telefonin. Det finns dock batterireserver som kunden kan köpa för att kunna använda telefonen även under ev. strömavbrott.

 

160524
Här kommer senaste informationen ang fibergrävningen. Tryckningen under 104:an och infarten till Sockerbruket kommer göras under nästa vecka.  Det har varit mycket diskussioner fram och tillbaka kring borrningen under järnvägen då det är många entreprenörer som har ledningsrätt på kablar och för det är trångt med utrymme. Den sista informationen skickas idag till Banverket för att dom ska kunna få fram ett km tal som grävarna ska förhålla sig till vid tryckningen under järnvägen.

Stationen kommer vara driftsatt och klar nu på fredag, testkörning av nätet sker under 1-2 veckor i Juni. Planen är att under juni och juli månad kommer alla fastigheter och vara driftsatta.

Där det har schaktats i asfalten kommer justeringen och göra innan midsommar och asfalteringen kommer att ske efter midsommar.

160418
En liten rättelse av nedan text; utblåsningen av fiber har ännu inte gjorts till alla hushållen. En trumma med fiberkabel har gått sönder under transporten och en ny är beställd. Det är på gång och ingen kommer att bli glömd. Telias datum, 27/5, kvarstår fortfarande för färdigställande av telestationen vilket innebär att inkoppling av fibern i husen sker därefter.

160405
Nu har äntligen tryckningen under järnvägen blivit godkänd av Trafikverket. Erik och Trafikverkets projektingenjör kommer att ha ett telefonmöte för att komma överens om hur borrningen ska gå till och efter detta kommer ett datum att bokas då borrningen kommer att utföras.
Utblåsning av fiber i Örtofta och Väggarp är klar och Toftaholm och Lilla Harrie kommer att blåsas ut när schaktningen börjar bli klar i dessa områden.
Svetsning i skåpen är påbörjad i denna veckan.

Följande information har kommit från Zitius:
Telia har gett leveransdatum 27/5 för transmission och inplacering i Örtofta. Ett något sent leveransdatum då kommunikationen mellan Telia och Skanova har haltat lite. Skanova har redan gjort mycket av jobbet i telestationen. Alla berörda parter satt i möte förra veckan för att lösa transmissionsproblemet och Erik hoppas på att de återkommer med ett tidigare driftdatum.
När transmissionen är på plats är det dags för inkoppling hos hushållen.

160315
Lite förseningar pga sjukdom och kurser hos entreprenören, men fortsatt planering ser ut enligt följande:
Vecka 12-13: utblåsning av stamfiber och kundfiber. Eltel börjar jobbar i telestationen med att sätta upp all utrustning.
Vecka 13-15: Svetsning av brunn och skåp efter bekräftelse från entreprenören.
Vecka 15: Om inga andra förseningar inträffar kommer Zitius att börja montera switcharna i telestationen.
vecka 16 och framåt: Utmätning av fiber från telestationen och igångsättning av driftsättning i Örtofta. När detta drar igång kommer ett nytt hembesök att ske för installation och driftsättning.

Erik väntar också på ett skriftligt beslut om tryckning under järnvägen. Han hoppas att detta inte dröjer allt för länge. Han påpekar att ovan planering är preliminär men att de gör sitt bästa för att hålla den.

160229
Denna veckan startar fräsning av asfalten i Lilla Harrie. Det kommer även besked från Trafikverket om vilket datum som tryckning under järnvägen kan ske. Som tidigare är det planerat att utblåsning av fiber i Örtofta, Toftaholm och Väggarp kommer att ske någon gång under veckorna 10 – 12. När stamfibern är plats i stationsbrunnen kommer Eltel att påbörja arbetet i stationen.
Erik kommer att ha möte med Zitius i veckan ang stationsjobbet och hoppas därefter att ha mer information kring driftsdatum.

160215
Grävning pågår i Väggarp och de räknar med att börja i Lilla Harrie om ca en vecka. Under veckan kommer en av Trafikverkets tekniker att åka ut för att titta på den plats där den styrda borrningen under järnvägen är tänkt. Vi hoppas att han inte har några större invändningar så att borrningen kan komma igång.

Någon gång under vecka 10 – 11 kommer de att börja blås ut stamfibern och kundfibern till foserna och till fastigheterna.

160123
Eftersom Skåne har drabbats av minusgrader och tjäle i marken står grävningen för närvarande still. I nästa vecka kommer grävteamen att testa att gräva i grönytorna. Grävningen är slutförd på Toftaholm och i Örtofta, den är påbörjad på slottets mark och i Väggarp är det endast Väggarpsvägen kvar. De räknar med att påbörja grävningen i Lilla Harrie inom 2-3 veckor.

På grund av risk att bärigheten i tunnlarna försvagas har det blivit avslag från Trafikverket att gå det hållet för att knyta samman fibern. Istället planeras styrd borrning under järnvägen, Erik väntar på svar inom kort och han räknar med att borrningen tar 2-3 dagar. Ett företag från Sjöbo kommer att utföra borrningen.

Den som ännu inte tecknat fiberavtal har ännu chansen en stund till. Den 1 februari stängs anmälningslistan och därmed möjligheten att teckna avtal till det pris som vi idag ska betala. Vid intresse för efteranslutning får bostadsägaren själv förhandla.

Det preliminära (läs preliminär) driftsättningsdatumet är runt den 15 april. Då kommer Zitius och Skanova att göra det sista arbetet i telestationen i Örtofta. Ett nytt hembesök kommer att ske och convertern/mediaboxen kommer att sättas upp och driftsättas och därmed ska det vara ”fix och färdig” ?

151130
Nu är grävningen av cykelvägen mellan Väggarp och Lilla Harrie färdiggrävd och idag fortsätter grävteamet (GMT) på Toftaholm. Det andra grävteamet (PN Gräv) räknar med att bli färdiga i Örtofta denna veckan och kommer under nästa vecka att börja gräva i Väggarp.

Vi har ställt några frågor som vi har fått följande svar på:

Något oväntat strul ännu som stör frammarchen?
Svar: Det tycker jag inte utan det flyter på bra nu.

Finns det någon tidplan nu?
Svar: Någon direkt tidsplan finns det ej, Återkommer med de så fort jag vet.

När fixar Skanova stationen?
Svar: Nu finns det en kontaktperson som kommer att göra jobbet på STN. Väntar på hans uppgifter, efter jag talat med honom kommer svaren på tidsplan m.m.

Hur länge och när är grävarnas juluppehåll?
Svar: GMT jobbar rotation 7/7 nu och kommer jobba 2 svängar innan julledigheten. Väntar svar från PN Gräv hur dom kommer jobba under jul.

Hur känsliga är grävarna för snö som i veckan (utan tjäle)?
Svar: Blir det för mycket tjäle i marken så kommer inte grävarna att vara igång. Vi ber till vädergudarna att vädret håller i sig.

Och här kommer en karta på hur långt de beräknar ha grävt innan jul, Se karta…

151113
Nu har grävningen varit igång hela veckan i Örtofta och ett nytt grävteam har börjat gräva vid cykelvägen bort mot Lilla Harrie. När detta team är klara vid cykelvägen kommer de att förflytta sig till Toftaholm och börja gräva där. När ”Örtoftateamet” är klara i Örtofta kommer de att gå över till Väggarp.

De gräver ett ca 40-50 cm snitt som är ca 60-70 cm djupt, lägger ner plaströret och låter det sticka upp där det sedan ska gå in på tomten. Allt höljs igen efterhand och inga öppna fåror lämnas kvar.

151106
Grävningen är igång i Örtofta med utgångspunkt från telestationen. I mitten av november kommer ett till grävteam som kommer att börja gräva norrut mot Väggarp.

Efter kontakt med Zitius har vi fått beskedet att Telia och Boxer nu är med bland utbudet på skane.qmarket.se. Bredbandsbolaget är i sluttampen med sina tester och kommer snart att kunna leverera. De berättar också att Comhem förhoppningsvis är leveransklara till kvartal 2 år 2016.

151030
20151022_175334Så här i vecka 44 har det varit full rulle med grävandet i Lilla Harrie. I nästa vecka ska grävningen fortsätta med start i Örtofta.

 

 

 

 

 

 

151016
Då har vi åter träffat projektledare Erik som hade goda nyheter med sig. Alla markavtal är godkända, det är endast Örtofta vägförening som behövde få svar på frågor angående vägåtkomst för utryckningsfordon och huruvida hushållen har tillgång till sina tomter under grävningsperioden. Frågorna är ställda till grävföretagen och Erik inväntar deras svar.

En reflektion var att det är en omständligare process att få tillstånd alla markavtal i Skåne än i Örebro.

Installation av opto-uttag kommer att fortsätta i vecka 44 av ett företag som heter Bredbandsgruppen (lite osäkra på namnet). Ingen anledning till oro, alla anmälda kommer att bli kontaktade för installation. Det är ca 240 anmälda hushåll och 119 av dem har idag fått installationen.

I mitten på nästa vecka kommer ett grävteam från företaget PN Gräv AB att starta med grävning längs Bösmöllevägen i Lilla Harrie innan VA-arbetet avslutas och gatan asfalteras.  I början av november kommer grävteam 2 och hjälper till med grävningen. Det är inte riktigt klart i vilken ordning de sedan kommer att gräva.

Det tredje grävteamet kommer i mitten av november och de är från företaget GMT. De kommer att starta gräva i gatorna med utgångspunkt från telestationen i Örtofta. De kommer att använda sig av nollmeters principen vilket innebär kanalisering till varje tomtgräns. Det ger möjlighet till efterinstallation men till ett dyrare pris än idag. Det är då Skanova som är ansvarig.

PN Gräv AB kommer att koncentrera sig på tomtgrävning och GMT på grävning av gator och andra ytor. Efter grävning har de ca 2,5 månad på sig att återställa på gatorna.

Telestationen måste också förberedas för drift med fiber. Tidplan för det hoppas vi att Erik får idag då han är i kontakt med Skanova.

150929:
Under denna veckan kommer montörerna tillbaka för att fortsätta med installationerna. Grävningstillståndet i Lilla Harrie är klart och Erik räknar med att även tillståndet hos Eslövs kommun kommer att bli klart under veckan. Det pågår även dialog kring hur fiberkabeln ska läggas med tanke på järnvägen som korsar vägen mellan Toftaholm och Väggarp.

150907:
Då har vi åter igen träffat projektledare Erik och fått en statusrapport för projekteringen av fibernätet.

NSI har nu kommit till Väggarp för avstämning om vart opti-jacken ska placeras i husen. De har just nu tagit en 2-3 veckors paus men återkommer sedan och fortsätter sitt arbete. Har de inte kontaktat er så förtvivla inte – ingen blir glömd.

Erik är i full gång med att ta fram markavtal med de olika markägarna. Han har dock ett par till som han kommer att kontakta i veckan och vi hoppas att alla avtal är klara innan veckan når sitt slut. Vi är naturligtvis nyfikna på vem som kommer att gräva på våra vägar och tomter, detta får vi också snart svar på. Troligtvis blir det ett företag från Karlstad men mer information om detta kommer snart.

När väl grävningen är i gång kommer de att i asfalt gräva ett snitt som är ca 15 – 20 cm brett, och om grävningen sker på gräs kommer de att gräva ut ”tårtbitar” som sedan läggs på plats igen. Gräver de i asfalt kommer snittet att återställas med ny asfalt. Det är inte riktigt klart äni vilken ordning grävningen sker, det finns två alternativ. Antingen gräver de ner hela stamnätet först och tar tomterna efterhand eller kör de stamnät och tomt allt eftersom de gräver sig fram. Detta får vi också svar på när grävfirma är bestämd.

Grävningsfirman kommer att husa sina maskiner och andra stora ting på gamla fotbollsplanen på Toftaholm och de kommer att fika på gamla folkets hus i Örtofta. Apropå Folkets Hus; Fibergruppen har gett det goda beskedet att Örtoftas nya folkets hus, scoutstugan i Väggarp och byahuset i Lilla Harrie kommer att få en gratis fiberinstallation. Detta som tack för ett gott samarbete med byalagen.

Kanske lite tidigt men en sak att tänka på när fibern är på plats och fungerar och ni vill testa kapaciteten via ex bredbandskollen. Detta ska göras via kabel-förbindelse, inte via wifi eftersom kapaciteten via WiFi är lägre än via kabel och det i såfall felaktigt visar en sämre hastighet.

Och – Nej, vi vet inte ännu när vi kan förvänta oss att fibern fungerar och är i drift.

Det är ännu inte försent att anmäla sig, saknar ni blankett finns den på hemsidan. Dock måste det ske innan två veckor före grävningen sätter igång på ”din” gata.

150821:
Idag kom samtalet! På torsdag kommer vi (läs Lone & Jörgen) få ett opto-uttag uppsatt i vårt hus. Så om ni inte har fått samtal ännu kan ni räkna med att bli uppringda inom kort.

Sen ännu ett tips gällande ledningskollen.se:

Efter utsättning gäller denna i 30 dagar, så även om jag vet att ingen varit inne och flyttat någon ledning på min tomt, kan jag fortfarande bli skadeståndsskyldig om jag efter 60 dagar påbörjar grävandet och då råkar gräva av en kabel för att utsättaren visat fel!

Sättet att komma runt detta är att när utsättaren varit där, inom 30 dagar ta en spade och ta några tag så att grävningen påbörjats, man har nämligen rätt att avsluta den även förbri den tid som utsättningen gäller.

För var och en som går in på ledingskollen.se finns det dessutom en risk att de skickar ut flera separata utsättare, så det blir mycket spring i trädgårdarna de närmaste månaderna eftersom varje bolag har en tidsgräns som de måste leva upp till efter varje nyanmälan på Ledningskollen. Så ju fortare ni gör det – desto mer kan de samordna.

150820:
För att förenkla lokaliseringen av ledningar på din egna tomt kan du använda dig av tjänsten www.ledningskollen.se.

150818:
Nu rör det på sig!

Vi hade idag besök av Erik Larsson som projekterar fiberförläggningen för Fibergruppens räkning. Han är nere och gör detaljprojekteringen nu (efter att redan varit här under vecka 27 och gjort grovprojekteringen). Arbetet går ut på att finna vettiga och billiga sätt att nå till alla som tecknat sig med rör som fibern kan dras i, och det innebär att de vill undvika asfalt om det går. Bl a kommer stamkanalisationen i stor utsträckning att gå runt om byarna på utsidan. Det innebär att byalagen fått i uppgift att be vissa fastighetsägare att skriva på markupplåtelseavtal för att fiberkanalerna skall kunna grävas ned där.

Nordisk service & Installation (NSI) kommer att, troligen redan denna vecka, börja ringa runt till de boende i Örtofta som har skrivit på ett bindande avtal för att boka tid för att nästa vecka komma och ”tomtprojektera” d.v.s. diskutera med respektive fastighetsägare var fibern ska gå från vägen och in i huset, vilket sker på 40-60 cm djup. Tidsåtgång: mindre än en timme. Fastighetsägaren bör försöka ha tagit reda på var el, tele, dräning och andra saker på tomten finns, t.ex. jordvärme eller dylikt. Obs. detta gäller inne på den egna tomten. I allmänna områden, gator etc. kommer det att markeras var det finns hinder.

Dessutom borras hålet genom ytterväggen och ett opto-jack sätts på insidan i väntan på fibern (som dröjer tills stamnätet finns på plats). Installatörerna hinner ca 10 fastigheter peår dag och går i ordningen Örtofta, Toftaholm, Väggarp och Lilla Harrie eftersom de utgår från telestationen i Örtofta. Detta arbete beräknas ta 2-3 månader. Delvis parallellt med detta kommer grävning av stamnätet att ske från telestationen i Örtofta med en gren bort till Toftaholm och en gren till Väggarp och vidare till Lilla Harrie.

NSI kommer senare, när fibern är framdragen, att göra ännu ett besök i varje fastighet för att koppla in fibern och sätta upp en media-konverter. Denna sätts bredvid det tidigare fastsatta opto-uttaget och kopplas dit med en kabel, beräknad tidsåtgång ca 15 minuter.

Vi frågade om ryktet ”att man skulle få sämre bredband ju fler som var inkopplade på samma slinga”. Det fungerar inte så, då alla har sin egen fiber från fastigheten bort till telestationen (med en del skarvar) och signaltapp på en fiber över 0,5 dB är inte godkänd (vad det nu betyder;-))

Och slutligen, frågan som vi alla ställer – När är det färdigt? – vågar Erik inte svara riktigt på, då det beror på hur lång tid det tar att få in markupplåtelseavtal, godkännande från Trafikverket etc.

Men hjulen snurrar…

150802:
Nu börjar semestern dra sig mot sitt slut och arbetet med fiber börjar så sakta rulla igång. Fibergruppen har anlitat OrbionConsulting och där är det Erik Larsson som är projektledare för arbetet på våra gator. Han har under sommaren gjort en grovprojektering i området för att titta på hur mycket grönytor respektive asfalt de behöver gräva i.  I veckan som kommer ska han kontakta kommunen för att ta fram markavtal och titta närmare på hur de ska gräva ner kanalisationen.

Tack till er som varit snabba på att anmäla er så vi kan få hjulen i rullning. Till er andra: loppet är inte kört men ni kanske inte skall vänta till de grävt förbi ert hus…

Har du ännu inte lämnat in avtalet gör då det snarast . Du lämnar det undertecknade avtalet till någon av nedanstående (går även bra att lägga i våra postlådor om ingen är hemma):

Lone Mathiasson, Centralgatan 7 i Örtofta .
Jörgen Möller, Väggarpsvägen 11 i Väggarp.
Magnus Bagewitz, Skolhusvägen 14 i Lilla Harrie

Fibergruppens beställningsformulär (bindande avtal)
Fibergruppens allmänna villkor

Fibergruppen – Presentation
Zitius – Presentation

Följande utbud kommer att tillhandahållas – http://skane.qmarket.se

Efter hand som avtalen lämnas in kommer vi att uppdatera er med hur procentläget ser ut (150802).

Fiber_14

VÄGGARPS  OCH LILLA HARRIES TIDIGARE AVTAL MED LANDNET
 Jörgen Möller har via telefon fått bekräftat av Landnet inte binder någon till de intresseanmälan/avtal som är påskrivna. Lilla Harrie byalag har bett Landnet återkomma skriftligt med denna information. Vill ni veta mer kring detta kontakta Jörgen Möller eller Magnus Bagewitz.