Bredband/Fiber

161115
Om jag inte är felunderrättad så ska alla ha fått fiber nu och vi kan väl då anse att projekt fiber är i mål.

161001
Asfaltsavsyning tillsammans med vägföreningen har i torsdags gjorts i Väggarp och de räknar med att avsyn sker i Örtofta fram emot vecka 42-43. Asfaltering pågår i Lilla Harrie och kommer successivt att förflyttas fram i byarna med Toftaholm som slutdestination.

Jag har idag fått besked att borrningen är klar mot Toftaholm och de väntar nu besked på när de kan skjuta igenom fibern för att svetsa den för att även tända upp alla kunder på Toftaholm.

160908
Manual till mediaboxen!

Avstämningsmöte med Fibergruppen.

Återställning:
Skanova och Sydbeläggningar har idag (torsdag den 8 september) avsynat Lilla Harrie tillsammans med Erik. Kävlinge kommuns representant skulle varit med men fick förhinder. Han måste godkänna åtgärdsprogrammet, när det skett kan nog Sydbeläggningar sätta igång med lappningen omgående kanske redan i början av nästa vecka. En viss press föreligger då kommunen inte tillåter grävning i andra projekt innan detta är fixat…

Därefter kommer syn att göras i Väggarp, Örtofta och Toftaholm så Sydbeläggningar kan fortsätta utan avbrott med resten. Syn skall göras med Eslövs Kommun och Vägföreningen

Asfalt återställs och i grönytor fylls det på med matjord och gräsfrön.

Anslutning:
Borrningen till Toftaholm har fortfarande inte skett, den skulle skett i lördags, men då E-on inte märkt ut gasledningen vägrade entreprenören (fullt förståligt) att borra. Det är hög prioritet att lösa detta, förhoppningsvis gjort inom två veckor.

Det finns 236 hushåll med konverter, kontakt saknas med ca 10 (+Toftaholm), varav tre på Örtofta Slott, 1-2 i Väggarp och resten i Lilla Harrie.

Förseningsförklaringar: (inte ursäktliga)

 • Transmissionen (huvudmatningen in) var kass till telestationen vilket inte åtgärdades i tid.
 • Därefter skickades switcharna för telestationen fel och hamnade i Norrköping där de försvann in i dimman.
 • När de väl var på plats hade Skanova och Zitius olika visioner om vilket byggsätt som var tänkt i telestationen.
 • Switcharna i telestationen har sedan svetsats fel i ganska stor utsträckning vilket DataNetworks kallats in för att fixa (det var inte de som gjort felen)
 • Projektledaren flyttades plötsligt till ett annat, större, projekt utan att någon tog över Örtofta-projektet
Kuriosa:
 
 • Grävd sträcka (fram till husväggar) ca 25 km (oräknat norr om 104:an)
 • 36 km fiber är nedlagd
 • 25 skåp är satta
 • 6 fiberbrunnar etablerade
 • ​D​en längsta blåsta (oskarvade) fibern går från telestationen
  ​ hela vägen​ till Bösmöllevägen och är ca 4,5 km lång!

160902
Enligt Fibergruppen kommer en tidsplan på asfalteringen av NCC och Sydbeläggningar i början av nästa vecka.

160901
Den styrda borrningen uppe vid Toftaholm kommer att ske på måndag den 5 september.  Efter det lovar Fibergruppen att Toftaholm är prio ett för att koppla på fibern.

Tyvärr är åtta fibrer felsvetsade i telestationen. Detta kommer att åtgärdas under kommande vecka.

Varken jag, Jörgen eller Magnus har ännu fått en tidsplan för återställning av asfalten.

160806
Status för Toftaholm:
Ett nytt ärende för utsättning enligt korsningsavtalet (var de ska blåsa fibern under vägen) är inlämnat. När ledningskollen har gett klartecken kommer de att göra en tryckning under vägen och sedan blåsa ut fibern. Ni kan nog räkna med att det tar 2-3 veckor innan ni har tillgång till fiber.

Status för Väggarp:
Tyvärr har det uppstått problem i telestationen. Det är fel på switch 3 vilket drabbar Väggarpsvägen 7-12, Väktarevägen, Fasanvägen samt Örtofta Gård+Slott. Möjligen finns det ytterligare problem. Zitius jagar en ersättningsswitch land och rike runt (dvs på kontoren i Göteborg och Stockholm) och kommer snarast möjligt att byta ut den felande komponenten så att nätet kan fungera för alla.

Detta visar sig genom att när man kopplar in mediakonvertern till vägguttag så blinkar den igenom alla lampor en gång, därefter blinkar endast den blå power-lampan. Om FX-lampan lyser, så är fibern igång och det är bara att välja operatör på skane.qmarket.se. Har du en separat trådlös router som inte sitter ihop med Mobilt bredband eller ADSL (eller det finns en ingång som det står Internet på) så kan du använda den fortfarande genom att koppla in den via en nätverkssladd i valfritt uttag på Mediaconverterns undersida. Det innebär att det kan vara så att routern begränsar hastigheten beroende på vad du beställt för hastighet hos Qmarket och hur gammal/vilken typ routern är.

Om man vill ha/behöver en ny router är det så att vissa bredbandsleverantörer på Qmarket erbjuder en router med om man binder sig till dem, annars kan man köpa på MediaMArkt, Elgiganten eller valfri datorbutik. För rekommendation av vilken hastighet man behöver på bredbandet så har Zitius/Qmarket en guide på: http://qmarket.se/privat/guide. Många bredbandsleverantörer tillåter att man ändrar hastighet upp/ned utan straff.

160804
Svend-Erik som bor på Toftaholm har varit i kontakt med Erik ang installationerna på Toftaholm. Tyvärr har utsättningen av den styrda borrningen vid cykelvägen blivit fel. Ny utsättning ska vara beställd men boende på Toftaholm får nog räkna med att det kan dröja någon vecka innan det finns länk till fibern.

Det har också kommit information om att det är fel på tre av switcharna i telestationen vilket gör att de boende som är kopplade till någon av dem tre inte har någon länk. Felsökning kommer att ske under morgondagen.

160802
Senaste information från Fibergruppen är att installationerna sker succesivt och att de kan inte ge en exakt datum för när allt är klart och fungerande.

Jag har dock idag fått länk till fibern. Du kan testa själv genom att sätta i strömkontakten till mediaboxen (Om du har fått mediaboxen installerad). Vänta en stund och se om FX-lampan börjar lysa grönt. I så fall kan du koppla en dator till boxen med hjälp av en nätverkskabel. Du kommer nu att bli dirigerad till Qmarkets hemsida där du kan välja vilken eller vilka du vill teckna abonnemang med.

image1

 

 

 

 

160712
Idag kommer borrningen under järnvägen att göras och i slutet av veckan ska svetsning göras så att alla kan få länk till telestationen. Även blåsning under väg 104 kommer att ske denna veckan.

Alla inblandade företag kommer imorgon att ha ett möte kring patchning mellan de optiska kontakterna (ODF) och switcharna i telestationen.

Fibergruppen väntar svar från entreprenören som ska utföra asfalteringen. De räknar med att start inte ligger så långt bort i tiden.

Så fort patchning och svetsning är klart kommer DataNetwork att börja boka in hembesök för att göra den slutliga installationen och vi kan därefter teckna oss för nya fiberabonnemang.

http://skane.qmarket.se

160623
Tyvärr är arbetet i telestationen inte riktigt färdigt. På måndag i nästa vecka kommer Zitius att testköra stationen för att se att alla switchar har länk. Om allt fungerar som det ska kommer de att börja boka in installationer i slutet av nästa vecka.

160622
Här kommer presentation och svar på frågor som ställdes under fibermötet den 31/5.

Vad händer nu?
v 22 – Transmission till fiberstationen klar. Kunder söder om järnvägen börjar kontaktas för bokning av inomhusinstallation/aktiv utrustning. Kontakta gärna er nuvarande operatör och önskade operatör för info om uppsägningstid/bindningstid/plattformsbyte.

v 23 – Installationer påbörjas efter inbokningar (fastighetsägaren gett godkännande, myndig person behöver öppna åt installatören). När mediaconvertern har aktiverats kan kunden beställa tjänster. (Några kunder haft ”blåsstopp”, åtgärdat nu, ska blåsa om fiber.)

v 25 – Styrd borrning under järnväg klar. Blåsning och svetsning utförs.

v 26 – Kunder norr om järnvägen börjar kontaktas för bokning av inomhusinstallation/aktiv utrustning. v

v 26 – v 30 – Kunder kontaktas för inomhusinstallationer samt utförande och aktivering. Under juli: 2 st team, ca 16 installationer/dag.

Vad har hänt?
Uppstartsmöte- förra sommaren, uppskattad byggnationstid ca 1 år. Samtliga kunder beräknas vara uppkopplade senaste 31 juli. Arbetet har flutit på bra, med snabba inbokningar, väl utförda grävningar och återställningar på tomter.

Järnväg – Styrd borrning kräver tillstånd. Väntat ovanligt länge p g a få handläggare på Banverket, samt mycket trångt på angiven plats under järnvägen. Projektledare Erik lämnade sista dokumenten i torsdags, underhållningsingenjör är sjuk, därefter besked och arbete kan starta.

”Transmission” – Överföring av extra kapacitet från starkare station till Örtoftas station. P g a kommunikationsmiss mellan Telia och Skanova drog detta ut på tiden, men vi har fått bekräftat idag att transmissionen är klar imorgon.

Markavtal – Ersättning är ej standard (EU, Jordbruksverket, Länsstyrelsen). Samtliga kommer få ersättning.

Installation inomhus

 • Indragning av fiber.
 • Montering av aktiv utrustning/mediaconverter.
 • Svetsning av fiber.
 • Aktivering av mediaconverter.
 • Beställning av tjänster

Besiktning
När installationen är helt klar sker överlämnande av nät till Skanova för långsiktigt ägande med säker och bekymmersfri drift, underhåll och service. Ev. störningar anmäls till resp. tjänsteoperatör. Ingen ”nätavgift”. Skanova är PTS-reglerat – en trygghet för abonnenterna. Vi överlämnar dokumentation till Skanova som i processens sista skede besiktar hela nätet.

Frågor fråntet!

”Vilket nummer kommer att ringa för att boka hembesök?”
Svar: DataNetworks kommer att ringa från telefonnr: 072 – 711 27 27.

”När ska det tryckas under väg 104?”
Svar: Tryckningen under Riksväg 104 kommer göras så fort vi har fått klart med Sockerbruket. Entreprenören som kommer göra den styrda borrningen kommer ta två st åt gången, vilket han hinner med på en dag. Entreprenören tar ut en etableringskostnad för varje gång han kommer ut till Örtofta, därför vill vi göra så mycket som möjligt vid de tillfällen vi anlitar honom.

Påstående på mötet: ”Det skedde inte ’blås-stopp’ i Lille Harrie, utan fibern tog slut”
Svar: Det var en blandning av både blåsstopp och just att fibern var på vift. Det har levererats 4 000 meter ny fiber som blåsarna blåser ut nu.

”Toftaholm och Väggarp är ”gropigt” och svårt att köra med bil, kommer det återställas igen?”
Svar: PEAB kommer att börja med asfaltjusteringen nu innan Midsommar och själva asfalteringen startar veckan därefter.

”Jag har inte fått hål borrat i väggen.”
Svar: Borrning av hål i väggen utförs vid driftsättning av fastigheten.

Det används oftast inte s k söktråd på tomt, därför är det viktigt att spara tomtprojekteringsbilderna där kanalisationen är markerad för ev. framtida grävning på tomten.

Om, mot förmodan, grävningen inte skulle vara utförd enligt tomtprojekteringsbilderna ska Erik kontaktas för att kunden ska få en korrekt karta.)

Fibergruppens presentation

Zitius presentation

Arkiv…

ARBETSGRUPPEN
Vi som jobbar med fiberfrågan är:
Lone Mathiasson, Centralgatan 7 i Örtofta  (sekreterare i Örtoftabygdens byalag)
Jörgen Möller, Väggarpsvägen 11 i Väggarp
Magnus Bagewitz, Skolhusvägen 14 i Lilla Harrie (ordförande i Lilla Harries byalag)

Tänk dock på att det är du som privatperson som har tecknat avtal med Fibergruppen. Vi i arbetsgruppen fungerar bara som mycket intresserade bybor som har drivit frågan och har därmed blivit kontaktpersoner för Fibergruppen. Du är välkommen med frågor men är det något som rör ditt avtal med Fibergruppen är det dem du ska ta kontakt med, www.fibergruppen.se.

AVTAL, PRESENTATION OCH UTBUD
Fibergruppens beställningsformulär (bindande avtal)
Fibergruppens allmänna villkor

Fibergruppen – Presentation
Zitius – Presentation

Följande utbud kommer att tillhandahållas – http://skane.qmarket.se

ÄR DU FORTFARANDE TVEKSAM TILL FIBER – LÄS DÅ DETTA!
Kopparnätet avvecklas
Mellan 2009 – 2015 har Telia avvecklat den fasta telefonin för upp till 50 000 kunder. Närmast oss är det Harlösa som fått kopparnätet avvecklat på ett flertal gator. I en artikel från Lantbrukets affärstidning står det att det är sannolikt att det gamla kopparnätet på landsbygden avvecklas redan inom åtta år, till år 2020. Teliasonera har aviserat att  de inte vill fortsätta driva olönsamma kopparledningar. Om man inte kopplat in fiber till sin fastighet när denna tid kommer så kommer operatörerna att hänvisa en till det mobila nätet och som många av oss redan vet är de mobila näten instabila, opålitliga, dyra och ger de stora operatörerna möjligheten att driva marknaden som ett oligopol.

Mobila bredband – opålitliga och dyra
Om du fortfarande tycker att mobila bredband räcker för dig och funkar okej så finns det ett antal saker att fundera på. Mobila bredband har dålig och instabil täckning, sämre hastigheter och är väldigt dyra. De är inte bara dyra utan är egentligen inte ”riktigt bredband” heller då de har begränsningar på hur mycket datatrafik du får förbruka. Det är så här de stora operatörerna vill att det ska vara. De vill kunna ta betalt för varenda megabyte du förbrukar på nätet. De har total kontroll över den mobila infrastrukturen och när vi förpassas till mobila abonnemang och inte har några alternativ blir det enkelt för dem att konstant höja priser så långt det bara går då det inte finns någon konkurrens.

http://www.svt.se/nyheter/allt-dyrare-att-surfa-pa-mobilen

Tv håller på att förändras
TV så som det ser ut idag kommer också att förändras och kommer inte att bestå. Allt fler  ”traditionella” TV-kanaler går dåligt då vi är i mitten av ett skifte till helt digital tillgång till mediematerial. Digitala tjänster kommer i allt högre grad ersätta traditionella TV-abonnemang. Just nu jobbar såväl Google, Apple och Amazon med att skynda på detta skifte med nya tjänster och ”medie”-enheter. Att titta på TV på nätet tar upp mycket bandbredd, så mobila bredband blir helt orealistiska alternativ när TV genomgår skiftet till digital tillgång. Att titta på en HBO-serie på HBO Nordic i en dryg timme i standardupplösning (inte HD) kan förbruka så mycket som 500-700 mb efter egna beräkningar. Tänk då hur mycket som förbrukas när vi ser allt i HD eller till och med 4k-upplösning. Mobila abonnemang med bandbreddsbegränsningar på allt mellan 10-50GB i månaden blir helt ohållbara.

Samhällstjänster i allt högre grad på nätet
Många samhällstjänster kommer allt mer att automatiseras och göras över nätet. De stora bankerna som nu köper upp mindre banker (exempelvis Swedbank som köpte upp Sparbanken Öresund) vill effektivisera och ser potentialen i tekniken. Bankkontor kommer i allt högre grad ersättas med internetbank, för alla typer av ärenden. Även andra samhällstjänster som har med vårdcentraler, sjukvård, arbetsförmedling och försäkringskassa att göra kommer i framtiden i allt högre grad att använda sig av internet som verktyg. Vill man då sitta fast med ett opålitligt mobilt bredband?

Utan fiberuppkoppling gör man sig med andra ord sårbar på ett flertal sätt. Högre priser, opålitlig täckning och hastighet och allt sämre tillgång till viktiga samhällstjänster. Dessutom blir det i de mobila näten väldigt enkelt för stora operatörer att domdera och sätta höga priser utan att du som kund har någon som helst makt att påverka den utvecklingen.

Följ gärna bredbandsdebatten i svt, http://www.svt.se/nyheter/2834077,  där kan du få många svar på varför du ska skicka in en intresseanmälan.