tidigare projekt

Tidigare arbetsgrupper

Å-promenaden i Örtofta

I Örtofta kommer under 2020 att anläggas en promenad längs Kävlingeån i Örtofta by.  Promenaden blir ca 1 km lång och kommer sträcka sig från Folkets hus till bron vid Sockerbruket. Det blir även en entré vid ingången till Bruksvallen på Centralgatan. Projektet är finansierat av LEADER Lundaland, och byalaget och Eslövs kommun samarbetar och har gemensamt sökt och beviljats finansiering. Promenaden kommer att vara tillgänglighetsanpassad så att även rullstolar, barnvagnar etc lätt kan ta sig fram på hårdgjorda grusgångar och träspänger. Längs med promenaden blir det trevliga sittplatser, några bryggor och en grillplats. Arbetsgruppen består av Christel Andersson, Jörgen Lundström, Lone Mathiasson och Annika Nilsson.
Kontaktperson: Christel Andersson

Folkets hus

Tillsammans med Örtofta IS arbetade byalaget för att det skulle byggas ett nytt aktivitetshus, med lokaler för olika verksamheter, istället för gamla Folkets Hus.

Byavandringar

 

Bredband/Fiber

Byalaget arbetade för att få till stånd en gemensam anslutning till fibernätverket i byarna.

Utegym

Byalaget arbetade för att få till stånd det utegym vid den så kallade ”kullen”, på den sida av Örtofta som vetter mot Kävlingeån.

Byarnas lekplatser