Styrelsen

Örtoftabygdens byalag bildades den 6 oktober 2013 då en interimistisk styrelse valdes, fram till första ordinarie årsmöte som äger rum den 2 februari 2014.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande
Annika Nilsson
Styrelseledamöter
Görel Ingner, Toftaholm
Lars Dreja, Toftaholm
Roger Jönsson, Väggarp
Ida Hall, Väggarp
Lone Mathiasson, Örtofta
Anna-Karin Rhodin, Örtofta

Kontakt
E-post: styrelsen@örtoftabygden.se