Mötesprotokoll & andra dokument

Här samlar vi protokoll, dagordning och minnesanteckningar.

Styrelsemötesprotokoll

2019

Styrelsemöte Örtofta byalag 4 februari 2019

2018

Protokoll styrelsemöte Örtofta byalag 19 november

Protokoll styrelsemöte Örtofta byalag 28 maj

Protokoll styrelsemöte Örtofta byalag 3 april

Protokoll styrelsemöte 180205

2017

Protokoll styrelsemöte 171122

Protokoll styrelsemöte 171025

Protokoll styrelsemöte 170927

Protokoll styrelsemöte 170521

Protokoll styrelsemöte 170418

Protokoll styrelsemöte 170402

Protokoll styrelsemöte 170219

 

År 2016, År 2015, År 2014, År 2013


Mötesprotokoll från bildande av Örtoftabygdens byalag:

Protokoll 2013-10-06


Stadgar

Stadgar Örtoftabygdens byalag Antagna 140202


Årsmöte

Årsmöte Örtoftabygdens byalag 180318

Årsmöte Örtoftabygdens byalag 170422

År 2016År 2015, År 2014


Årsberättelse

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015

Årsberättelse 2014


Trygghets- och byavandring

Minnesanteckning 150316 från möte och vandring i Örtofta

Minnesanteckningar, trygghetsvandring, 14 03 19, Örtofta

Minnesanteckningar Byvandring i Örtofta 131212.


Byalagsråd

Protokoll Byalagsråd 180315

Protokoll Byalagsråd 171115

Protokoll Byalagsråd 170315

Protokoll Byalagsråd 161109

Protokoll Byalagsråd 161004

Protokoll Byalagsråd 160316

Verksamhetsberättelse Byalagsrådet 2015

Minnesanteckning Byalagsråd 160216

År 2015

År 2014


Kävlingeån

”Dispensansökan om strandskydd”, som handlar om hur det kan blir bättre längs med Kävlingeån.  Ansökan med beskrivande text och bilder i sin helhet: Blankett Ansökan om dispens från strandskydd.

Anbud från Tyrens

Förstudien tillgängliggörande av Kävlingeån i Örtofta tätort

Utformning av vandringsled vid Kävlingeå i Örtofta


Övriga dokument

Utvecklingsområden för Örtoftabygden 2014.

Foton från Örtoftabygden gällande tillgänglighet av åarna.

Foton trygghetsvandring Örtofta Investeringslista.

Foton övriga investeringar i Örtoftabygden.