Kontakt

Kontakt med styrelsen och medlemskap

Skicka ett mail styrelsen@ortoftabygden.se.

Kontakt med styrelseledamöter
Annika Nilsson (ordf)
Görel Ingner, Toftaholm
Lars Dreja, Toftaholm
Roger Jönsson, (kassör) Väggarp
Ida Hall, Väggarp
Lone Mathiasson, (sekr) Örtofta
Anna-Karin Rhodin, Örtofta

Valberedning
Siv Bertilsson
Susanne Kindeberg

Kontaktpersoner för arbetsgrupper

Julmarknad
Roger Jönsson/Anna-Karin Rhodin

Folkets hus
Roger Jönsson/Lone Mathiasson/Lars Dreja

Kävlingeå-projektet
Annika Nilsson/Lone Mathiasson

Bredband/Fiber
Lone Mathiasson

Utegym
Ida Hall

Lekplatser
Görel Ingner

Byavandringar
Annika Nilsson