Brukets tidstypiska arbetarbostäder får rivas

Radhuslängan från 1955 vid Örtofta sockerbruk får (med röstsiffrorna 9-2) rivas. Brukets ägare Nordic Sugar planerar att göra grönområde på platsen.

Läs mer; Sydsvenskan.se