Bli medlem!

Ju fler vi är desto starkare blir vi!

Medlem i byalaget kan den bli som bor eller verkar i Örtoftabygden, eller som av annat skäl har intresse för byarnas utveckling.

Medlemsavgiften är 100 kr/hushåll och år. Var med och påverka genom att betala in till bankgiro: 396 – 7684. Uppge ditt namn och adress på inbetalningen. Om du inte redan har lämnat din e-mail adress till byalaget gör gärna detta via mail till: styrelsen@ortoftabygden.se  medlemmar kan då snabbt få information som vi mailar ut.

Ja, jag vill gärna bli medlem i byalaget!

Örtoftabygdens byalag vill

  • Verka för att Örtoftabygden ska utvecklas och vara levande byar med goda kommunikationsmöjligheter och en plats där alla generationer trivs att bo.
  • Samverka med (och påverka) myndigheter, företag och organisationer.
  • Vara en kanal för byborna att påverka sin vardag.
  • Ta initiativ för traktens bästa och för gemenskapen inom byarna.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.