Aktuellt

Årets bybor 2016

Styrelsen har utnämnt tre person som årets bybo under 2016 för deras engagemang i bygden. Ett stort tack till alla tre!

JorgenJörgen Möller har under 2016 lagt mycket tid och ideellt arbete för att få fiber installerat i bygden.

Motivering: Du har satt nålen på kartan genom att med stor drivkraft och stort engagemang presenteras oss för en värld av ettor och nollor så att Örtoftabygden når cyberspace med otrolig hastighet. Vi är numera den lilla bygden som når ut till den stora världen.

 

 

Lena_MatsLena och Mats Jönsson har under 2016 ställt upp och hjälpt till vid alla projekt och sammanställningar som byalaget har hållt i.

Motivering: Ni har med stort engagemang och outtröttlig entusiasm ställt upp för Örtoftabygden. Såväl då som nu. Alltid med bygdens bästa för ögonen.

 

 

 

 

Rädda byn

raddningstjansten_syd_2Räddningstjänsten Syd kommer att inleda projektet Rädda byn i våra byar och du är välkommen att anmäla dig att gå deras utbildningar i HLR och brand kostnadsfritt. Utbildningen kommer att äga rum i Folkets hus i Örtofta. Läs mer och anmäl dig på sidan Rädda byn.

 

 

 

 

Hur kan vi förbättra bygden?

beskuren_loggaFörst ett tack till alla medlemmar i byalaget 2016. Vi ser gärna många fler medlemmar under 2017 och är intresserade av vad ni tycker att byalaget ska jobba med och hur vi kan engagera fler. Fyll gärna i vår enkät via länken nedan!

https://goo.gl/forms/8T4uOoZTCX6P1lTp1

 

 

 

Samråd Översiktsplan Eslövs kommun

ÖP_Eslöv_samråd-1Översiktsplan för Eslövs kommun skickas på samråd för granskning och synpunkter. Beslut om samråd togs i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 december 2016. Samrådstiden är den 16 januari – 31 mars 2017. Under samrådstiden hålls tre öppna möten:
Måndag 13/2 kl 18.30-20.30 på Medborgarhuset i Eslöv
Onsdag 15/2 kl 18.30-20.30 i Kulturfabriken i Stockamöllan
Onsdag 1/3 kl 18.30-20.30 på Bokebo förskola i Hurva

Klicka här för mer information

Förslag till översiktplan

 

 

Uthyrning

uthyrningNu kan du hyra folkets hus för olika evenemang. Du kan även boka tält, bord och stolar. Bokningskalender och uthyrningspriser hittar du här.

 

 

 

Nya protokoll & minnesanteckningar

beskuren_logga

Protokoll styrelsemöte 170418

Protokoll styrelsemöte 170402

Protokoll styrelsemöte 170219

Protokoll Byalagsråd 161109